A.T.T. trgovačko d.o.o.

PUNI NAZIV: A.T.T. trgovačko d.o.o.
ADRESA: 52446 Nova Vas, Barbići 24 a
OIB: 50550530310
TELEFON: 052/451985
DJELATNOST: Ostali završni građevinski radovi